FAQ

FAQ

Častko kladené otázky

Stříkaná polyuretanová pěna EXY, je směs dvou látek (pryskyřice a Isokyanátu), při jejich smíchání pod určitou teplotou a tlakem vznikne směs, ve které nadouvadla vytvoří obrovské množství malých vzduchových bublinek. Směs pomocí nadouvadel expanduje na 50 až 150 násobek svého původního objemu, v závislosti na druhu použitých nadouvadel. U pěny EXY jsou používány nadýmadla na vodní bázi. Pěny EXY dělíme podle vzniklé buněčné struktury na otevřenou nebo uzavřenou strukturu buněk.

Stříkanou pěnovou izolací EXY lze nahradit prakticky všechny tvz. klasické izolační postupy a materiály, ať už tepelně izolační, tak hydroizolační při výstavbě nebo rekonstrukci objektů. Používá se od izolace základů, podlah, až po izolaci obvodového pláště budov a střech. Každá pěnová izolace má své technické parametry a vlastnosti. Odborníci naší firmy vám rádi doporučí použití pro danou aplikaci.

Správně nainstalovaná pěna EXY nemění svůj tvar a vydrží po celou dobu životnosti budovy. Stříkaná pěna drží velmi pevně a prakticky přilne na všechny podklady a je schopna se flexibilně přizpůsobit pohybu budovy.

Ano, a to nejen na vnitřní stěny, ale i na vnější zdi, například jako izolaci základu před zasypáním zeminou.

Stříkaná pěnová izolace EXY se používá k téměř libovolné aplikaci, od izolace základu až po izolaci střech. Nakonec každá pěnová izolace má své aplikační vlastnosti. Pro izolaci základu není doporučeno používat otevřené buněčné pěny, pro tento druh se používá zavřená struktura buňky. Odborníci naší firmy Vám rádi doporučí použití pro danou aplikaci.

Špatně aplikovaná levná pěna se drolí jako prášek, nedrží a odpadá.

Kontaktní formulář

Telefoní číslo

+420 725 012 050

E-Mail

info@tulipur.cz

Kontaktní osoba

Josef Tulis